Мислення, яке варто розвивати у сучасних дітей

Сьогодні очевидно, що діти стали іншими. Вони краще за дорослих розуміються у гаджетах, вміють одночасно робити декілька справ, зрідка виходять на прогулянку з друзями, проте ведуть активне життя у соціальних мережах.

В епоху інформаційних технологій стрімко розвиваються нові засоби сприйняття та обробки інформації, змінюється тип мислення. Добре це чи погано – покаже час. Важливо не загубитися у сучасних тенденціях, а розвивати в дитині ті види мислення, які допоможуть швидко знаходити, продуктивно аналізувати й узагальнювати інформацію, шукати рішення для будь-яких завдань, поставлених самим життям. Розвиток успішної особистості не можливий без деяких наступних умінь:

І. Творче мислення спрямоване на створення нових ідей, результатом якого є відкриття принципово нового або удосконаленого вирішення певних завдань.

Креативність – характеристика творчого мислення. Це здатність продукувати принципово нові ідеї і доводити їх до конкретного практичного результату. Створений продукт відрізняється своєю новизною й творчим рішенням.

Виділяють наступні параметри креативності:

  • швидкість – здатність до генерування великої кількості ідей;
  • гнучкість – продукування різноманітних ідей, відмова від шаблонних схем;
  • оригінальність – вміння генерувати нестандартні ідеї, знаходити незвичайні відповіді, відмінні від загальноприйнятих [1].

Безумовно, творче мислення і креативність є надзвичайно потрібними у сучасному суспільстві. Вони вносять революційні зміни в технології, рекламу, бізнес, економіку тощо. Здатність мислити нестандартно, долаючи шаблони, робить діяльність людини цікавою та захоплюючою.

ІІ. Критичне мислення допомагає вирішити складні ситуації вибору, які вимагають ретельного обмірковування та оцінювання.

Важливим вмінням критично мислити є усвідомлення проблеми. Проблема розуміється як завдання, що має певні умови й протиріччя, в наслідок чого виникає бажання шукати шлях, який вирішить суперечливе завдання, зробить людину самостійною та здатною вирішувати проблеми, а не бути залежною від них. Людина починає ставити перед собою нові завдання й вирішувати їх [2].

Здатність критично мислити – це усвідомлений, самостійний, рефлексивний, цілеспрямований, обґрунтований, контрольований та самоорганізований процес.

Реалії сучасного життя вимагають від дітей високої пізнавальної активності і самостійності мислення. З розвитком сучасних технологій інформацію можна отримати за декілька секунд, а от вміння її обробляти з часом зростатиме у ціні. Сучасних дітей варто вчити мислити як творчо, так і критично, що забезпечить ріст нації та науково-технічний прогрес суспільства в цілому.

Література

1. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. – М. Прогресс, 1969. – С.433 – 456 2. Терно С. Теорія розвитку критичного мислення. — 43c.

Інна Жмайло
Психолог. Психотерапевт.