Етичний кодекс у роботі психолога

Етичний кодекс психолога — це сукупність етичних норм і правил, що визначають рамки професійної діяльності психологів та психотерапевтів. Їх дотримання допомагає встановити довіру у взаєминах та побудувати максимально професійну роботу. 

Етичний кодекс психолога ґрунтується на загальнолюдських моральних та етичних цінностях, основними пунктами якого є: відповідальність, компетентність, конфіденційність інформації, етичні правила психологічних досліджень, кваліфікована пропаганда психології та професійна кооперація.

Основні з них:

  • Професійна компетентність. Я надаю професійну психологічну допомогу лише у рамках своєї компетенції. Регулярно підвищую рівень професійних знань та вмінь. Маю досвід тривалої індивідуальної та групової терапії, що дозволяє бути неупередженою і максимально не заангажованою у психотерапевтичній практиці.
  • Дотримання конфіденційності інформації. Конфіденційність стосується взаємин з клієнтом, його особистого життя або отриманої у результаті роботи інформації. Я не збираю додаткової інформації та не поширюю її без згоди. Винятком можуть бути випадки, що загрожують життю клієнта та інших людей.
  • Увага, чесність і порядність. До кожного клієнта ставлюся уважно та з повагою. Намагаюся надавати достовірну й зрозумілу інформацію у межах своєї компетенції. Я не маю жодного права давати оцінки, характеристики будь-яким діям людини, примушувати робити те або інше. Кожна людина має свободу вибору й вправі чинити так, як вважає за потрібне.
  • Використання контрактного методу. Контракт — це двосторонні домовленості між терапевтом та клієнтом про психологічну роботу. Він дозволяє створити найкращі умови для роботи, забезпечити безпеку для обох сторін, вносить ясність і чіткість у відносинах. Я не нав’язую власних поглядів і думок, не надаю порад і не вирішую проблем замість клієнта. Ми аналізуємо ситуацію, я допомагаю і підтримую клієнта у будь-якому її рішенні.
  • Відсутність дискримінації на підставі політичних, мовних або релігійних поглядів, сексуальної орієнтації, етнічної приналежності, раси, статі, віку, фінансового становища людини та її соціально-економічного статусу.
  • Відсутність подвійних стосунків з клієнтом. У психотерапевтичній роботі будуються стосунки лише у форматі «психотерапевт — клієнт». Це означає, що моїми клієнтами не можуть бути друзі, родичі, близькі колеги, партнери або знайомі, оскільки це плутає ролі, викривляє картину світу і робить вразливими обидві сторони.

Отже, етичний кодекс психолога регулює відносини та роботу фахівця і клієнта, що дозволяє працювати у межах професійних домовленостей і надати максимально якісну послугу. 

 

Інна Жмайло.

Психолог. Психотерапевт.