Професії майбутнього

У зв’язку з бурхливим розвитком технологій, деякі професії починають “виходити на пенсію”, або навіть зникати. Про які тенденції на ринку праці йде мова? У розвиток яких вмінь та навичок наших дітей ми можемо інвестувати вже сьогодні?

Всесвітня глобалізація потребує навичок критичного мислення, гнучкості, адаптованості й комунікабельності.

Міжнародний розподіл праці, міграція людських та виробничих ресурсів, зближення культур різних країн уже сьогодні вимагають певних вмінь, зокрема, спілкування у багатомовному та різнокультурному середовищі. Окрім володіння декількома іноземними мовами, потрібно вміти швидко переключатися з однієї діяльності на іншу, бути гнучким до правил та вимог різних країн, мати високу адаптованість до нового середовища, організаторські та комунікативні навички.

Такі глобальні зміни потребують не лише вміння орієнтуватися у сучасних тенденціях, а й вміння управляти, впливати на окремі задачі та проекти, організації. Для цього потрібно володіти системним критичним мисленням, за допомогою якого можливе ретельне обмірковування та оцінювання ситуації, пошук найкращого рішення. З цього випливає, що критичне мислення – це універсальне уміння, яке вкрай необхідне сучасній успішній людині.

Зростання конкуренції вимагає креативності й розуміння потреб людей.

Розвиток глобальної економіки призводить до збільшення конкуренції між виробниками товарів та послуг. Найбільш успішними стають ті, що вміють створювати нові продукти і послуги та швидко пристосовуються до нових правил. Розвиток гнучкості, оригінальності, швидкості мислення у дітей – та необхідна інвестиція, яка з часом повернеться сторицею у вигляді нових креативних ідей в усіх галузях. А така навичка, як розуміння людей, дає змогу відчувати ринок, потреби споживача та вчить бути клієнтцентрованим.

Проектна робота виховує організаторські й управлінські вміння, комунікабельність людини.

Останнім часом з’являються робочі місця, де робота організована у вигляді різних проектів. Вірогідність того, що у Вас буде робота “на все життя” малоймовірна. Тут стануть у нагоді вміння організовувати проекти, працювати у команді в умовах невизначеності, ефективно розподіляти ресурси, приймати швидкі рішення.

Технологічний прогрес залишає осторонь ряд професій. Зростає потреба у професіях сфер інформаційних технологій та роботі з людьми.

За оцінками Oxford Martin School Programme on the Impacts of Future Technology (програми з дослідження впливу майбутніх технологій) до 45% робочих місць у розвинутих країнах протягом двадцяти років будуть замінені комп’ютерними програмами та роботами. Людина займатиметься тим, що машина виконати не зможе – керувати технологіями, працювати з людьми і творчо підходити до процесу.

Екологічні проблеми вимагають виховання екологічно відповідальної поведінки.

Стрімке зростання та зміни певним чином нагадують про себе й у здоров’ї людини. Екологічне ставлення до оточуючого середовища, організму людини, виробництво екологічних товарів та послуг, раціональне використання природних ресурсів, скорочення виробництва відходів промисловості потребує значно іншого підходу. Навички екологічно відповідальної поведінки та цінностей мають бути притаманними кожній людині.

Таким чином, професії майбутнього потребують наявності певних професійних навичок, про які варто замислитися вже сьогодні у вихованні дітей. Це надасть можливість підвищити рівень професійної компетентності людини у своїй галузі і змогу переходити від однієї області знань в іншу без втрат.

Інна Жмайло
Психолог. Психотерапевт.